×
Registrace

Pravidla pro marketingovou akci “Brýlotoč“ (dále jen „Pravidla“)

Společnost Mr. Gain s.r.o., se sídlem Černotín 146, 753 68, Černotín, IČ: 258880241 (dále jen „Pořadatel“) pořádá v období od 01.04.2020 do 31. 12. 2021 marketingovou akci Brýlotoč (dále jen „Akce“) s těmito pravidly:

1. Akce se může účastnit každý velkoobchodní zákazník Pořadatele (dále jen Účastník). Účastnit soutěže se lze opakovaně – každý týden, vždy od pondělí.

2. Akce je pořádána na webových stránkách pořadatele – www.mrgain.cz. Zde se po přihlášení klientovi zobrazí v zápatí stránky odkaz na virtuální kolo. Toto kolo lze stisknutím tlačítka roztočit. Točení funguje na principu generování náhodných čísel – kolo se zastaví na náhodně vylosovaném čísle - pozici na kole. Tato pozice pak určuje, zda Účastník má nárok na dárek k objednávce (dále jen Dárek) - a v jaké kategorii, případně nemá nárok na Dárek a nebo případně točí kolem znovu.

3. V případě, že má účastník nárok na Dárek, vybere si jej dle vlastního výběru z dané kategorie, kterou vylosoval. Tento Dárek se poté vloží do virtuálního nákupního košíku s cenou 0 Kč s označením Dárek k objednávce.

4. Dárek bude zaslán spolu s další objednávkou Účastníka, sjednanou přes webové stránky www.mrgain.cz

6. Dárek lze zaslat i bez další sjednané objednávky zákazníka. Takto lze zaslat maximálně 4 Dárky na jednoho účastníka. Poté již další zasílání bez sjednání objednávky přes webové stránky www.mrgain.cz nebude umožněno.

5. Dárek se neposkytuje Účastníkům, jejichž chování bude posouzeno jako podvodné, nekalé, spekulativní nebo v rozporu s dobrými mravy s cílem nadměrného zneužití této marketingové akce.

6. Vstupem do Akce se všichni Účastníci zavazují dodržovat tato Pravidla, která jsou uveřejněna na internetové adrese www.mrgain.cz.

7. V případě jakýchkoliv námitek má Pořadatel právo konečného rozhodnutí.

8. Z účasti na Akci jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a jejich osoby blízké.

9. Účastníci nejsou oprávněni požadovat místo Dárku peněžní či jakékoliv jiné plnění. V případě nedostupnosti vybraného Dárku vybere Pořadatel dle vlastního uvážení pro Účastníka Dárek alternativní. Pořadatel tímto není vůči Účastníkům jinak zavázán a Účastníci nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany Pořadatele, než jsou uvedená v těchto Pravidlech.

10. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady změnit dobu trvání Akce, Akci ukončit, odložit, přerušit anebo prodloužit i opakovaně, jednostranně změnit nebo doplnit tato Pravidla, a to po celou dobu trvání Akce.

11. Pořadatel je oprávněn kdykoliv zkontrolovat, zda Účastník splnil všechny podmínky pro účast v Akci a získání Slevy.
 
  
Platnost od 1.4.2020